Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση)

Σας επικοινωνούμε το πρόγραμμα που θα ισχύσει για την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.