Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Διευθυντής και όλο το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου μας,
εύχόμαστε στους  μαθητές μας, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!