Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας (με λίγα λόγια)


 Η σημερινή Α΄ Κυριακή των νηστειών, λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθόδοξης Πίστης κατά της φοβερής αίρεσης των Εικονομάχων, των αιρετικών δηλαδή εκείνων που δε δέχονταν να τιμούν τις εικόνες.    Για εκατό και πλέον χρόνια διαταράχθηκε η Εκκλησία με διωγμούς από τους εικονομάχους. Πρώτος υπήρξε ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος, σύζυγος της αγίας Θεοδώρας, η οποία μετά το θάνατό του, ανέλαβε την εξουσία και στερέωσε πάλι την Ορθοδοξία μαζί με τον Πατριάρχη Μεθόδιο. Η Βασίλισσα Θεοδώρα διακήρυξε δημόσια ότι ασπαζόμαστε τις εικόνες, όχι λατρευτικά, ούτε ως Θεούς, αλλά ως εικόνες των προσώπων που εικονίζουν. Την πρώτη Κυριακή των νηστειών το έτος 843, η Θεοδώρα μαζί με το γιο της αυτοκράτορα Μιχαήλ, λιτάνευσαν και αναστήλωσαν τις εικόνες στους ναούς, μαζί με όλο το λαό. Από τότε γιορτάζουμε κάθε χρόνο την ανάμνηση αυτού του γεγονότος γιατί καθορίσθηκε οριστικά ότι δε λατρεύουμε τις εικόνες, αλλά τιμούμε όλους τους Αγίους που εικονίζουν.
(βλ. και κεφ Δ΄,4.4, 4.5, 4.6, 4.7,Θρησκευτικά Ε΄ τάξης)