Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Η μόλυνση του περιβάλλοντος

Μια διαθεματική εργασία της Δ΄ τάξης του Σχολείου μας

Το φυσικό περιβάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επιβίωσή μας. Επιδρά στη σωματική και στην πνευματική μας ανάπτυξη, αλλά και στην ψυχική μας υγεία.
Η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις για τον άνθρωπο και αλλοιώνει τη ζωντάνια και την ομορφιά της φύσης.
Κάτι πρέπει να κάνουμε!
Η δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, αρχίζει από την παιδική ηλικία.
Με την εργασία μας "Η μόλυνση του περιβάλλοντος", οι μαθητές έφτιαξαν μόνοι τους ανακυκλωμένο χαρτί και κατασκεύασαν δύο υπέροχες μακέτες.
Στόχος της διαθεματικής αυτής εργασίας μας είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και να υιοθετήσουν τρόπους καθημερινής προστασίας του.