Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Άσκηση ετοιμότητας για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

  
    Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας  άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.
  Της άσκησης προηγήθηκε σύσκεψη των εκπαιδευτικών του Σχολείου, στην οποία τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης τόσο των ιδίων όσο και των μαθητών για την περίπτωση σεισμού και η πραγματοποίηση προγραμματισμένων ασκήσεων ετοιμότητας, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και του διαλείμματος, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το Σχέδιο Ετοιμότητας που εκπόνησε το Σχολείο και έγινε ενημέρωση όλων, για τη σειρά εκκένωσης των αιθουσών, τη διαδρομή που θα ακολουθήσει κάθε τμήμα, τα σημεία εξόδου από το κτήριο και τον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Ορίστηκαν τέλος οι συντονιστές και ανατέθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς.
  Κατόπιν ενημερώθηκαν οι μαθητές για το σεισμό ως φαινόμενο και έγινε συζήτηση  για προσεισμικές παρεμβάσεις στην τάξη, ώστε να να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί, καθώς και για τη γνώση των κανόνων αντισεισμικής συμπεριφοράς, τις συντονισμένες κινήσεις και την ψυχραιμία όλων, για την ασφαλή μετάβαση στο χώρο συγκέντρωσης. 

  Η άσκηση έγινε με κάθε λεπτομέρεια, σε χρόνο λογικό. Οι μαθητές, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, τηρώντας όλους τους κανόνες, με ρυθμό και ψυχραιμία, ακολούθησαν τις συγκεκριμένες διαδρομές και συγκεντρώθηκαν κατά τάξεις στο χώρο Καταφυγής - Συγκέντρωσης, όπου έγινε η αναφορά παρόντων, η αξιολόγηση και η λήξη της άσκησης.
  Σε δεύτερη συνεδρία των εκπαιδευτικών, αναφέρθηκαν μικρά προβλήματα κι έγιναν προτάσεις βελτίωσης. Τονίστηκε δε η ανάγκη ολοκληρωμένης πληροφόρησης των μαθητών για το φαινόμενο του σεισμού, με ενημερωτικές ομιλίες και ταυτόχρονη χρήση οπτικοακουστικών μεθόδων.