Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.


Στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, με θεματικό άξονα για φέτος «Σχολικός Αθλητισμός - Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα παραολυμπιακά Αθλήματα», πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, ενδοσχολικές αθλητικές και παράλληλες δραστηριότητες, - κολάζ, προβολές, εικαστικές δημιουργίες - ώστε να προσεγγιστεί βιωματικά το εύρος των Ολυμπιακών Αξιών που διαπερνούν τόσο τα Ολυμπιακά, όσο και τα Παραολυμπιακά αθλήματα.
Με τη συμμετοχή τους οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα αβίαστα να αποκομίσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης και να κατανοήσουν την αξία του «ευ αγωνίζεσθαι» και την ιδιαίτερη αξία της ατομικής συμμετοχής με ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.