Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Παραλαβή από τους γονείς των μαθητών μας των ελέγχων προόδου Α' τριμήνου.


Την Τετάρτη 23.12.2015, μετά το πέρας της Χριστουγεννιάτικης γιορτής οι γονείς των μικρών μαθητών του σχολείου μας θα παραλάβουν τα έντυπα της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους.