Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου
από το 1992, δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη ημέρα υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑμΕΑ. Στην Ελλάδα η 3 Δεκεμβρίου καθιερώθηκε με τις διατάξεις του Ν.2430/96 ως Εθνική Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία με στόχο να υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις, στους
οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Ειδικότερα, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση για υποστήριξη και ευημερία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  Σκοπός μέσω της Παιδείας, του Πολιτισμού και της Δια Βίου Μάθησης να διαμορφωθεί και η σωστή στάση ζωής έναντι της αναπηρίας, δηλαδή σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό στην ποικιλομορφία της ανθρώπινης ύπαρξης. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα για:
Παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία- στο πλαίσιο των σκοπών της
προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης- επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή, που αποτελούν και τον σκοπό των εκδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται με αφορμή αυτή την ημέρα.
Στο σχολείο μας διοργανώθηκαν ανάλογες δράσεις, στα πλαίσια
ευαισθητοποίησης των μαθητών μας σε θέματα σεβασμού και αποδοχής της
διαφορετικότητας, όπως ομιλίες από Ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό,
εικαστικές δημιουργίες στο χώρο του σχολείου και επίσκεψη μαθητών της ΣΤ΄1 τάξης, σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης -1 ο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου – όπου έγινε ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και τα παιδιά έλαβαν μέρος σε κοινές δραστηριότητες με μαθητές του ειδικού σχολείου.