Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016
ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    
Την Παρασκευή 16/12/2016, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, με επικεφαλής τον διοικητή του τμήματος κ. Πετράκη Ευστράτιο, επισκέφτηκε το σχολείο μας και ενημέρωσε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, πάνω σε θέματα πυροπροστασίας, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, πρόληψης πυρκαγιών, καθώς και θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου.
  Στη συνέχεια ακολούθησε στο προαύλιο του σχολείου, γνωριμία των μαθητών με τα πυροσβεστικά μέσα και οχήματα, καθώς και  επίδειξη κατάσβεσης πυρκαγιών, με συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στη χρήση πυροσβεστήρων και πυροσβεστικής μάνικας.