Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

«Αλυκές Μεσολογγίου»

Το πρόγραμμα «Αλυκές Μεσολογγίου» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου παρακολούθησαν  σε διαδοχικές ημέρες οι μαθητές της Γ’ ,Δ ’ και Ε’ τάξης του σχολείου μας. Μετά  τη θεωρητική εισήγηση για τον υγρότοπο  των αλυκών και τη σπουδαιότητά τους  ως παραγωγική διαδικασία (παραγωγή αλατιού, αξία, χρήσεις) ακολούθησαν δράσεις στο πεδίο. Οι μαθητές με τη  χρήση τηλεσκόπιου θαύμασαν το οικοσύστημα της  λιμνοθάλασσας και είδαν τα υδρόβια πουλιά που φωλιάζουν εκεί. Ήταν για όλους, μαθητές και δασκάλους , μια ξεχωριστή εμπειρία!