Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Εκδρομή της Γ΄ και Δ΄ τάξης του σχολείου μας

Μετά την επίσκεψη της Γ΄και Δ΄ τάξης στο Κέντρο Επεξεργασίας Ελιάς Κορδάτος ώρα για παιχνίδι στη λίμνη!