Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Σχολική Περιφέρεια 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

        Η γειτονιά του Σχολείου μας όπως ορίζεται από την υπ΄αριθμόν 5592/26-04-2018 απόφαση της Δ.Π.Ε. Αιτ/νίας καθορίζεται εντός των ορίων της Δ.Κ. Αγρινίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στον χάρτη που ακολουθεί και επιπλέον αυτού ο Οικισμός Ακροποτάμου (Τροχός).