Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Σχολική περιφέρεια 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με  απόφαση της ΔΠΕ Αιτ/νίας (5592/26-04-2018 Ανακοινοποίηση στο ορθό 15-5-2018), η σχολική περιφέρεια του σχολείου μας αλλάζει σύμφωνα με τον χάρτη που ακολουθεί: