Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ".


   ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
    "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ". 
(Συμμετέχουν οι μαθητές/τριες των τμήμάτων :Ε1/Ε2/ΣΤ1/ΣΤ2
 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καμμένος Σπυρίδων
                                            Κουκουράβα Σταυρούλα
                                            Μπάδας Ανδρέας
                                            Λιάτσου Ευσταθία
                                            Σταματογιάννη Ελένη 
                                            Νιάουστα Αγγελική 
και η Δ/ντρια του Σχολείου Ρακιντζή Αθανασία