Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Συνεργασίες!

   Î¦Ï‰Ï„ογραφία της Athanasia Rakintzi.     


 Ο  κ. Αλ. Αλπάς σε συνεργασία με τους εκπ/κούς των τμημάταν ΣΤΙ και ΣΤ2, κ. Μπάδα Ανδρέα και κα Λιάτσου Ευσταθία "παντρεύουν" τις Φυσικές επιστήμες με τη καθημερινή ζωή...
                    Παρασκευάζουν σαπουνάκι με τα παιδιά μας.
Φωτογραφία της Athanasia Rakintzi.