Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Το σχολείο μας παρελαύνει τιμώντας την 28η Οκτωβρίου

Το σχολείο μας παρελαύνει τιμώντας την 28η Οκτωβρίου 1940