Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου


Πρόλογος
Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και με την εμπειρία από την λειτουργία προηγουμένων χρόνων, προχωρήσαμε στην τελική διατύπωση και έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου, γνώση του οποίου θα λάβουν οι γονείς και μαθητές.
Ο εσωτερικός κανονισμός προκύπτει από την προσεχτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας  όπως ορίζονται από το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έτσι, οι κανόνες αυτοί έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις αλλά και να προφυλάξουν τα δικαιώματα  των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του σχολείου.
Οι συντάκτες του παρόντος κανονισμού έλαβαν υπόψη του τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ζωής, καθώς και τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με την ηλικία και ψυχολογία της προσωπικότητας των μαθητών, με σκοπό να διατηρήσουμε και προάγουμε το υγιές μαθησιακό περιβάλλον , μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Το σχολείο οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία του ατόμου με την κοινωνική ευθύνη. Ο κανονισμός εννοείται ότι θα είναι σεβαστός από όλους και θα εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις.
Ο εσωτερικός κανονισμός δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό , αλλά ως παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Ως εκ τούτου , σχετίζεται άμεσα με την επικαιρότητα , είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών , προάγει την προσαρμογή και την υπευθυνότητα και περιέχει λογικές και γενικά παραδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις.
Οι όροι και οι κανόνες που αναφέρονται στην παρόντα εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μονάδας αποτελούν συμβόλαιο ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε με την τήρησή τους να διασφαλίζεται η τάξη και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Οι  μέθοδοι  που χρησιμοποιήθηκαν  ήταν η ομαδοσυνεργατική και η βιωματική μέθοδος.
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας δούλεψαν το συγκεκριμένο θέμα. Προκρίνεται η συγκεκριμένη μέθοδος γιατί μέσα από αυτή μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους ρόλους, αποκτούν τη δυνατότητα εναλλαγής και συναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις .Οι μαθητές δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται και βέβαια αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Έτσι εντάσσονται σε μια κοινότητα αγωγής. Για να εκπονηθούν εργασίες με τη συγκεκριμένη μέθοδο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ανάγκη να υπάρχει,  και κατορθώνουν να αναπτύξουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοαποδοχή. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι αναπτύσσεται και καλλιεργείται η ενσυναίσθηση μεταξύ των μελών της ομάδας καθώς και ο σεβασμός όλων των εμπλεκομένων σε συμφωνημένους κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Όλες οι παραπάνω αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στη συγκεκριμένη μέθοδο συμβάλλουν αρκετά θετικά στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.
Η βιωματική μέθοδος από την άλλη έβαλε τους μαθητές στη διαδικασία της διερεύνησης.
Βλέπω, ακούω, παρατηρώ , σκέφτομαι, τοποθετούμαι- εκφράζομαι, δρω-ενεργώ. Οι μαθητές μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία γίνονται οι ίδιοι διαχειριστές καταστάσεων και προσπαθούν να τις  εξηγήσουν και να τις αντιμετωπίσουν. Εκείνο που παρέχει η βιωματική μάθηση είναι η δυνατότητα, από τη μια μεριά να βιώσουν οι μαθητές το ζήτημα που ερευνούν, να το κατανοήσουν επομένως καλύτερα, και από την άλλη να αναπτυχθεί ο αυθορμητισμός  και η αυτοπεποίθησή τους.(Φλουρής 1995).
Έτσι  γίνεται κατορθωτό να αποκτούν τη γνώση μέσα από τη δική τους παρατήρηση, δράση  και η γνώση είναι δική τους δημιουργία  και όχι ως αποτέλεσμα στείρας απαγγελίας από τον/ την εκπαιδευτικό.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η διαθεματικότητα εξυπηρετείται με την εκπόνηση του συγκεκριμένου προγράμματος και τη σύνδεσή του με τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και του μαθήματος των Τ.Π.Ε. Επίσης η Αισθητική Αγωγή και πιο συγκεκριμένα το μάθημα των Εικαστικών αλλά και της Θεατρικής Αγωγής ενεπλάκησαν ισοδύναμα με τα προαναφερθέντα διδακτικά αντικείμενα .
Συνεντεύξεις μαθητών από τους Εκπαιδευτικούς και  τους Μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Τι κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι δάσκαλοι?
·        Έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο
·        Να σέβονται το ωράριο του σχολείου
·        Συνεργασία με συναδέλφους , διεύθυνση και κηδεμόνες των μαθητών

Ποιους κανόνες ακολουθούν?
·        Έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο
·        Παραμονή στο σχολείο της ώρες του ωραρίου τους
·        Εφημερία
·        Ανάληψη πρωτοβουλιών και καθηκόντων για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Πως πρέπει να συμπεριφέρονται οι δάσκαλοι προς τα παιδιά?
·        Με σεβασμό
·        Με καλοσύνη
·        Με αγάπη
·        Με κατανόηση
·        Με διάθεση συνεργασίας
·        Με αποδοχή της διαφορετικότητας και διάθεση διαχείρισης ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι δάσκαλοι?
·        Να είναι υπεύθυνοι στην δουλειά τους
·        Να είναι υπομονετικοί
·        Να είναι φιλικοί

Ποιους κανόνες ακολουθούν?
·        Είναι υπεύθυνοι στην δουλειά τους
·        Είναι υπομονετικοί
·        Είναι φιλικοί

Πως πρέπει να συμπεριφέρονται οι δάσκαλοι προς τα παιδιά?
·        Να είναι υπεύθυνοι στην δουλειά τους
·        Να είναι υπομονετικοί
·        Να είναι φιλικοί

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι δάσκαλοι?
·        Να σέβονται το ωράριο του σχολείου
·        Να συνεργάζονται με το Σύλλογο Διδασκόντων
·        Να ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών κατά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων
·        Εφημερία

Ποιους κανόνες ακολουθούν?
·        Συνέπεια στη διδακτική πράξη
·        Συνέπεια στην άφιξη και αποχώρηση από το σχολείο
·        Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διεύρυνση του γνωστικού, του κοινωνικού και του ηθικού πεδίου των μαθητών

Πως πρέπει να συμπεριφέρονται οι δάσκαλοι προς τα παιδιά?
·        Με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού
·        Με αγάπη και καλοσύνη
·        Με ενδιαφέρον να αφουγκραστεί τον κόσμο των παιδιών
·        Με ισότητα

ΜΑΘΗΤΕΣ
Τι κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές?
Πρέπει να ακολουθούν κανόνες για τη σωστή λειτουργία του σχολείου. Είμαστε μια μικρή κοινωνία και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ότι θέλει.

Ποιους κανόνες ακολουθούν?
·        Σεβασμός στους μαθητές και στους δασκάλους μας
·        Να μη μιλάμε την ώρα του μαθήματος
·        Να μη δημιουργούμε πρόβλημα στο σχολείο
·        Να μην πετάμε σκουπίδια
·        Έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο
·        Να μην επιθυμούμε τα πράγματα των συμμαθητών μας.

Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν κανόνες στο σχολείο?
·        Θα επικρατούσε ο νόμος της ζούγκλας.
·        Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το σχολείο
·        Θα γινόταν ατυχήματα.
·        Δεν θα καταφέρναμε να μορφωθούμε και να κοινωνικοποιηθούμε.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κανόνες πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές?
·        Πρέπει να είμαστε όλοι προστατευμένοι
·        Να δίνουμε το καλό παράδειγμα
·        Ότι μαθαίνουμε να το κάνουμε και στην πράξη αλλιώς θα επικρατεί ο νόμος του ισχυρότερου.

Ποιους κανόνες ακολουθούν?
·        Δεν μαλώνω
·        Δεν χτυπάω
·        Αποδέχομαι τη διαφορετικότητα
·        Δεν τρώω στην τάξη
·        Σέβομαι δασκάλους και συμμαθητές

Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν κανόνες στο σχολείο?
·        Θα γινόταν ατυχήματα, φασαρία τσακωμοί
·        Δεν θα επιτελούνταν ο ρόλος του σχολείου (μόρφωση, κοινωνικοποίηση)
·        Αποτυχία των στόχων του σχολείου