Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Στο σεμινάριο Ρομποτικής #WEGOSTEM με την Στ τάξη

Οι μαθητές της Στ τάξης του σχολείου μας στα πλαίσια της Εβδομάδας Προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέφτηκαν το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και συμμετείχαν στο πρόγραμμα  We Go STEM. Εκεί είχαν τη δυνατότητα σε 2 διδακτικές ώρες να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ρομποτικό μηχανισμό με τη χρήση εξ' ολοκλήρου ανοιχτών τεχνολογιών!