Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών & μαθητών στο ΠΣΔ μέχρι 30/3/2020

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020.
Όσοι δεν έχετε κάνει λογαριασμό στο sch.gr πρέπει να το μεριμνήσετε άμεσα 
Εγγραφή για μαθητές  ΕΔΩ
Εγγραφή για εκπαιδευτικούς ΕΔΩ