Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Ανάρτηση υλικού στην ενότητα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Σας ενημερώνουμε πως στην Ενότητα  "Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση" έχει αναρτηθεί υλικό στα μαθήματα :


Α ΤΑΞΗ

Β ΤΑΞΗ : ΓΛΩΣΣΑ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ ΤΑΞΗ : ΑΓΓΛΙΚΑ

Δ ΤΑΞΗ  : ΑΓΓΛΙΚΑ

Ε ΤΑΞΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΤ ΤΑΞΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ