Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ενότητα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ έχει ενημερωθεί με τα μαθήματα:

Γλώσσα : Α τάξη

Μαθηματικά : Στ τάξη

Αγγλικά : Β τάξη, Έ τάξη , Στ τάξη

Πληροφορική : Α τάξη , Β' τάξη