Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Διαδικασία εγγραφής - επιλογής μαθητών για την Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021


Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο κατά το χρονικό διάστημα από 05-31 Μαΐου 2020
Στα Μουσικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή.
Η διαδικασία επιλογής και για το σχολικό έτος 2020-2021 θα διενεργηθεί από αρμόδιες επιτροπές που θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντη Α- Β/θμιας Εκπ/σης, θα ενημερωθείτε σχετικά.
Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Γυμνάσια της Χώρας και θα διαρκέσει μία, δύο ημέρες ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. (η ημερομηνία θα καθοριστεί από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ )
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: ρυθμός, ακουστική ικανότητα, φωνητική ικανότητα, διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της κατωτέρας Σχολής.
Την ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα την στείλετε:
  • ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ στο email του σχολείου mail@gym-mous-agrin.ait.sch.gr ,
  • ή στέλνοντας την σχετική αίτηση στο fax του σχολείου 2641044485,
  • ή αυτοπροσώπως στη γραμματεία του σχολείου.
Η αίτηση σας θα πρωτοκολλείται άμεσα και ο γονιός-κηδεμόνας θα επικοινωνεί με το 2641053595 (εσωτ 1,2,4 )προκειμένου να σας γνωστοποιείτε η παραλαβή και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης σας
Πληροφορίες στο τηλ. του Μουσικού Γ/σίου: 2641053595 (εσωτ 1 -2 ) και στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του σχολείου http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ