Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη του σχολείου για το σχολικό έτος 2020-21Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών της Πρώτης τάξης θα γίνουν από:
15 Μαΐου μέχρι 29 Μαΐου 2020.
Oι εγγραφές θα γίνονται αποκλειστικά ύστερα από τηλεφωνική προσυνεννόηση
(τηλ. 2641031614 /κα Ρακιντζή Αθανασία).
Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2014.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι που συνοδεύουν την αίτηση είναι:
  1. Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας (Εκδίδεται από το Σχολείο).
  2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο)
  3. Το γαλάζιο βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, όπου θα φαίνονται τα εμβόλια.
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/τριας (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο ή το Σχολείο μας και συμπληρώνεται από γιατρό). Κατεβάστε το έντυπο του ΑΔΥΜ: http://grafis.sch.gr/index.php/s/bbNXRvrkiA6eDSP/download
  5. Ένα λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο όπου θα φαίνεται η διεύθυνση και η μόνιμη διαμονή των γονέων.
Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, είναι απαραίτητη η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.
Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:


Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, • πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, • πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Επισυνάπτονται :
Χάρτης με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου
Αίτηση γονέα εγγραφής μαθ. στην Α΄ Τάξη