Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Ανακοίνωση για τα διδακτικά βιβλία του τρέχοντος έτους


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παρακαλούμε όπως διατηρηθούν τα διδακτικά βιβλία του τρέχοντος διδακτικού έτους των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας για πιθανή αξιοποίησή τους το επόμενο διδακτικό έτος. 

Η δ/ντρια του Σχολείου 
Ρακιντζή Αθανασία