Τρίτη 19 Μαΐου 2020

«Τεχνικές που καθησυχάζουν ένα παιδί που βιώνει άγχος»

«Τεχνικές που καθησυχάζουν ένα παιδί που βιώνει άγχος»

Τα παιδιά είναι πιθανόν να εµφανίζουν πιο έντονο άγχος αυτή την περίοδο. Σας προτείνουµε απλούς τρόπους που µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν, αποδεχτούν και διαχειριστούν αυτό το δυσάρεστο συναίσθηµα.