Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Εγγραφές Αποφοίτων μαθητών Δημοτικών Σχολείων σε Γυμνάσια της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας από το σχολικό έτος 2019-2020

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του Σχολείου μας για την ενημέρωσή σας σχετικά με το Γυμνάσιο Εγγραφής των Αποφοίτων μαθητών του 16ου Δημοτικού Σχολείου.