Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Επιστολή ενημέρωσης για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

 


Επιστολή ενημέρωσης για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στο σχολείο μας.

Ο θεσμός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελεί μία καινοτόμα προσπάθεια με σκοπό την άμεση εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε  σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο, την Κοινωνική Λειτουργό και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεδριάζουν για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.

                                    Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. η ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας και (γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου κα Αθανασία Ρακιτζή , η οποία εκτελεί χρέη συντονίστριας, την Υποδιευθύντρια κα Άντζελα Νιάουστα(ως αναπληρώτρια της), την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής κα Άντζελα Νιάουστα, την Ψυχολόγο κα Πόπη Τσουφλίδου, την Κοινωνική λειτουργό κα Χριστίνα Χριστοπούλου, τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς της τάξης του/της μαθητή/τριας και τη γραμματέα της επιτροπής κα. Σπυριδούλα Λέφα.

Όσοι/ες από εσάς επιθυμείτε να δηλώσετε το αίτημά σας για αξιολόγηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διευθύντρια του σχολείου (τηλ. 26410 31614 ) για περισσότερες πληροφορίες και τον προγραμματισμό μιας συνάντησης.

Η Διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη φοίτηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας και μαθητών μας.

Για τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου

                                                                                                                 Η Δ/ντρια

                                                                                                      ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ