Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Ωρολόγιο πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης

 Σας ενημερώνουμε πως το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης  που θα ακολουθήσουν οι μαθητές από την Πέμπτη 04/03/2021 έχει ως εξής:


ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ώρα διδασκαλίας 

Από

έως

14:10

14:40

14:50

15:20

15:30

16:00

16:10

16:40

16:50

17:20


Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις webex των εκπαιδευτικών του σχολείου μας θα αποσταλούν μέσω του πληροφοριακού συστήματος Myschool.