Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών της Α΄τάξης θα γίνουν από:

01/03/2021-20/03/2021.

Oι εγγραφές θα γίνονται ύστερα από τηλεφωνική προσυνεννόηση

(τηλ. 2641031614 /κα Ρακιντζή Αθανασία)


Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2015.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι που συνοδεύουν την αίτηση είναι:


  1. Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας (Εκδίδεται από το Σχολείο).

  2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο)

  3. Το γαλάζιο βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, όπου θα φαίνονται τα εμβόλια.

  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/τριας (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο ή το Σχολείο μας και συμπληρώνεται από γιατρό). https://grafis.sch.gr/index.php/s/302ae1eb236aa87c01e0d796d2614d7

  5. Ένα λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο όπου θα φαίνεται η διεύθυνση και η μόνιμη διαμονή των γονέων.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, είναι απαραίτητη η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino

Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

https://grafis.sch.gr/index.php/s/LfdNFNDzmCsszWk


Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.Επισυνάπτονται :

Χάρτης με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου


Αίτηση γονέα εγγραφής μαθ. στην Α΄ Τάξη
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ