Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

Βεβαίωση του ΙΕΠ για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OSOSΤο σχολείο μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την συμμετοχή του στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού έργου HORIZON2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» βάσει της υπ' αρ. 1/10-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΡ8ΛΟΞΛΔ-ΟΜΘ) για το χρονικό διάστημα από 18/1/2019 έως 30/6/2020. 

Ένα μεγάλο μπράβο στις μαθήτριες και τους μαθητές που συμμετείχαν όπως και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.Το ευρωπαϊκό έργο Η2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), έχει σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το «Ανοιχτό σχολείο».

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου»,  με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Στο έργο συμμετέχουν 21 φορείς (υπουργεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, σχολεία, κ.ά.) από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το έργο ολοκληρώνεται έχοντας υπερκαλύψει τους (εθνικούς) στόχους που είχαν τεθεί.