Σάββατο 8 Μαΐου 2021

Επανέναρξη δια ζώσης διδασκαλίας και self test

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας!

ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Από την Δευτέρα 10-5-21 ξεκινάει για τις μαθήτριες και τους μαθητές μας η δια Ζώσης Διδασκαλία. Περιμένουμε με χαρά να υποδεχτούμε τα καλά μας παιδιά.

 Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Το μάθημα ξεκινάει στις 08:15 και τελειώνει στις 13:15 (το Ολοήμερο Πρόγραμμα και η Πρωινή Ζώνη θα λειτουργήσουν κανονικά)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων παραμένει ως είχε πριν τη διακοπή της Δια Ζώσης Διδασκαλίας.

Οι γονείς των μαθητών θα πρέπει να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, με το ΑΜΚΑ του μαθητή το διαγνωστικό τεστ (self test ). Αφού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr, δείτε το σχετικό βίντεο (τρόπος χρήσης τεστ). Να κάνετε σωστά όλα τα βήματα που περιγράφονται.

1.To πρώτο self test θα γίνει την Κυριακή το βράδυ και στη συνέχεια να δηλώσετε το αποτέλεσμά του τεστ στην πλατφόρμα ( https://self-testing.gov.gr)

2. Να προβείτε στην εκτύπωση της σχετικής βεβαίωσης (εάν δεν υπάρχει εκτυπωτής θα γίνει αντιγραφή όλων των στοιχείων της βεβαίωσης σε ένα λευκό χαρτί μαζί με τον κωδικό). Την βεβαίωση θα την δείξει ο μαθητής στον διδάσκοντα την πρώτη διδακτική ώρα.

3. Η προμήθεια τους δεύτερου self test θα γίνει την Δευτέρα και έως την Τετάρτη. Θα δηλωθεί το αποτέλεσμά του το βράδυ της Τετάρτης.

4 Τα δρομολόγια των λεωφορείων και των ταξί θα εκτελούνται κανονικά.

6. Θα τηρηθούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες που προβλέπονται. (ΜΑΣΚΑ –ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ –ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ)

Λόγω της ιδιαίτερης επιδημιολογικής κατάστασης παρακαλούμε να παρακολουθείτε ανελλιπώς τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ: "γ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους μαθητές, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της."

 

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΡΧΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΑΚΙΝΤΖΗ