Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 Oι μαθητές και μαθήτριες θα εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και θα απέρχονται από αυτόν ως εξής:

Α - Β - Γ  από την Δυτική (Κάτω) Είσοδο
Δ - Ε - ΣΤ από την Ανατολική (Πάνω) Είσοδο