Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2014-15

Οι εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2014-2015, θα γίνονται από 2 έως  20 Ιουνίου 2014.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Φ.6/312/ 79651 /Γ1/21-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Από το Σχολείο μας θα παραλάβετε και θα φέρετε συμπληρωμένα τη Φόρμα Εγγραφής  και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.