Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

      Επειδή μπορούμε όλοι μαζί...Let' do it Greece 2018!!!!!!!!
 Zωγραφίζουμε, φυτεύουμε, δημιουργούμε γλυπτά από ανακυκλώσιμα υλικά.
Δίνουμε χρώμα στο σχολειό μας!