Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Δημιουργώ με υλικά για ανακύκλωση!Τρεις φίλοι ήρθαν απ΄τα παλιά! Επισκέφθηκαν τα τμήματα Δ1-Δ2-Δ3!

Φωτογραφία της Athanasia Rakintzi.            Φωτογραφία της Athanasia Rakintzi.