Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ!

 Οι διασώστες του ΕΚΑΒ  Αγρινίου ενημέρωσαν τους μαθητές/τριες των Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων για τα ατυχήματα της καθημερινής ζωής και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Φωτογραφία της Athanasia Rakintzi.    Î¦Ï‰Ï„ογραφία της Athanasia Rakintzi. 
                            Î¦Ï‰Ï„ογραφία της Athanasia Rakintzi.  
Φωτογραφία της Athanasia Rakintzi.  Î¦Ï‰Ï„ογραφία της Athanasia Rakintzi.