Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Βιωματικό εργαστήριο για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019 ήταν η παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο! Για αυτόν τον λόγο πραγματοποιήθηκε στα τμήματα της Στ τάξης του σχολείου μας, βιωματικό εργαστήριο με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο! Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την ομάδα της ΕΔΕΑΥ του σχολείου μας, που αποτελείται από την ψυχολόγο κύρια Μπουλούκη Νίκη, και τον κοινωνικό λειτουργό κύριο Καραγεωργόπουλο Γιάννη! Τελος, το ίδιο βιωματικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και στα τμήματα της Ε τάξης του σχολείου στις 12 Φεβρουαρίου 2019!