Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

To πρακτικό του Συλλόγου μας για την "Τσάντα στο Σχολείο"

Γνωστοποίηση της Υπουργικής απόφασης για την παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον (02) δύο Σαββατοκύριακα το μήνα.