Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Υποτμήματα για την Επαναλειτουργία του σχολείου

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αρ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 το σχολείο επαναλειτουργεί από 01-062020 ως εξής :