Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


Οι μαθητές και μαθήτριες θα εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και θα απέρχονται από αυτόν ως εξής:
Α - Β - Γ  από την Δυτική (Κάτω) Είσοδο
Δ - Ε - ΣΤ από την Ανατολική (Πάνω) Είσοδο


και θα κατευθύνονται αμέσως στις αίθουσες ως εξής:


 • Α1 από την κεντρική κάτω πόρτα
 • Α2 από την πλαϊνή πόρτα της τάξης τους
 • Β1 από την πλαϊνή πόρτα της τάξης τους
 • Β2 από την κεντρική κάτω πόρτα
 • Γ1 κανονικά 
 • Γ2 κανονικά
 • Δ1 από την πόρτα του πίσω προαυλίου (κοντά στις τουαλέτες)
 • Δ2 από την πόρτα του πίσω προαυλίου (κοντά στις τουαλέτες)
 • Ε1 κανονικά 
 • Ε2 κανονικά 
 • ΣΤ1 κανονικά 
 • ΣΤ2 κανονικά 
 • ΣΤ3 κανονικά