Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Η Πληροφορική στις μικρές τάξεις

Του Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη
καθηγητή Πληροφορικής

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, συζητήσαμε με τα παιδιά της Α΄ & Β΄ τάξης για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή γενικά, τη χρησιμότητά του και την αναγκαιότητα του σε κάποιες εργασίες και επαγγέλματα. Μαθαίνοντας σιγά σιγά τα μέρη του υπολογιστή, μιλήσαμε για τις μονάδες εισόδου και εξόδου
Προσπαθώντας λοιπόν να συνδυάσουμε τη γνώση με το παιχνίδι, ζήτησα από τους μαθητές να χρωματίσουν προσεκτικά τις συγκεκριμένες μονάδες... 
Οι μικροί μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για την άσκηση και το αποτέλεσμα ήταν ... θεαματικό, όταν οι εργασίες τους αναρτήθηκαν στην τάξη.